logotype
image1 image1 image1

Wartości

masoneriaWolnomularstwo jest przede wszystkim organizacją inicjacyjną. Jest skłonne podjąć refleksję dotyczącą każdego uniwersalnego problemu. Jego metody, opierające się na zasadach symboliki i filozofii, pozwalają adeptom Wolnomularstwa znaleźć ich prawdziwe miejsce, zarówno we wszechświecie, jak i w wielkiej ludzkiej rodzinie.

Tak pojęte Wolnomularstwo jest związkiem powszechnym i opartym na zasadach solidarności. Nawet narażając życie Wolnomularze powinni udzielać sobie pomocy, otaczać się opieką i bronić wzajemnie w każdej życiowej okoliczności.

Każda Wolnomularka powinna mieć na uwadze, że z każdą istotą ludzką łączą ją braterskie więzy.

Celem Wolnomularstwa jest udoskonalanie moralne i duchowe ludzkości.

Dewizą wolnomularstwa jest: wolność, równość, braterstwo. 

Apeluje ono do wszystkich otwartych umysłów i prawych ludzi dobrej woli odczuwających potrzebę zrzeszenia się, żeby wspólnie pracować nad ciągłym udoskonalaniem ludzkości.
Wolnomularstwo jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek religii, ideologii lub konceptu metafizycznego. 

Celem Wolnomularstwa jest ciągłe i niczym nieograniczone poszukiwanie Prawdy i Sprawiedliwości, zgodnie z ideą poszanowania drugiego człowieka i absolutnej wolności sumienia; wzbrania się ono przed formułowaniem dogmatów i nie wymaga od swych adeptów wyznawania żadnej określonej wiary. 

Wolnomularstwo uczy ludzi wzajemnej miłości, pomocy i współżycia w doskonałej zgodzie i harmonii. W ten sposób głosi zasady moralności uniwersalnej, niezależnej od istniejących warunków i wspólnej dla całej ludzkości.

Copyright© 2013-2015 Loża Prometea. Design by globbers for globbersthemes.com