logotype
image1 image1 image1

Loża Prometea - tajemnice masońskie

Tajmnice masońskie

tajemniceCzym są tajemnice masońskie? Czy w dzisiejszych czasach jeszcze istnieją? Czy w ogóle kiedykolwiek istniały? A może, idąc śladami myśli Fichtego – tajemnicą wolnomularstwa jest to, że nie ma ono żadnej tajemnicy…?

W Konstytucji Wielkiego Wschodu Francji z 1865 r. czytamy: „Zaleca się wszystkim wolnomularzom propagandę słowem, pismem i dobrym przykładem”. I dodaje dalej, jako logiczną konsekwencję tego przepisu: „Każdy  wolnomularz ma prawo ogłaszać swoje poglądy na sprawy wolnomularskie”. Kilka lat później w wydanej pośmiertnie pracy „Wolnomularstwo” autorstwa filozofa, wybitnego masona Bronisława Ferdynanda Trentowskiego znajdujemy zdanie: „Jeśli (…) idea masońska jest najbardziej szczytną mądrością ludzką, to utrzymywanie masońskiej tajemnicy, czyli ukrywanie tej idei, jest największym nonsensem”.

Minęło od tego czasu prawie 140 lat. Pojawił się film, radio, telewizja, internet, portale społecznościowe. Istnieje wiele pozycji książkowych opisujących wolnomularskie tajemnice. Wśród nich książka brata profesora Tadeusza Cegielskiego, pt. „Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia”(Warszawa 1992). Tadeusz Cegielski pisze we wstępie na temat tajemnic sztuki królewskiej: „Wbrew pokutującej tu i ówdzie opinii, loże masońskie nie są organizacjami tajnymi. W krajach, w których działają, podlegają ogólnym przepisom o organizacjach społecznych lub religijnych. Jednak i dziś – tak jak w czasie narodzin ruchu około połowy XVII w. – atmosfera tajemniczości otacza wolnomularstwo, jego cele i zasady. Nic w tym dziwnego, skoro masoneria odgrodziła się od profanów dość szczelnym murem dyskrecji i obowiązku milczenia. Tajemnica rozciąga się jednak jedynie na niektóre wewnętrzne sprawy lóż – na rytualną część zgromadzeń. Cała reszta: składy osobowe lóż, struktura organizacyjna i zasady działania, wreszcie fundamenty filozoficzne i programy działania należą do jawnej sfery sztuki królewskiej”.

Wypada zatem podkreślić, że wolnomularstwo nie jest organizacją tajną, a działającą w oparciu o dyskrecję. Niewątpliwie po dziś dzień tajemnicą objęte są rytuały i symboliczna praca w loży. Nie ujawniamy tego, co dzieje się za drzwiami Świątyni. W dyskrecji pozostawiamy również nazwiska swoich Sióstr i Braci, natomiast każdy wolnomularz może ujawnić swą przynależność do masonerii. Pamiętając, że może to uczynić jedynie w odniesieniu do siebie, nigdy w odniesieniu do swoich Sióstr i Braci. 

Copyright© 2013-2015 Loża Prometea. Design by globbers for globbersthemes.com