logotype
image1 image1 image1

Masoneria i jej idee

Wolnomularstwo jest ruchem inicjacyjnym, otwartym dla wszystkich ludzi dobrej woli czujących potrzebę ulepszania otaczającego nas świata. Głównym celem masonów wszystkich rytów i obediencji jest praca na rzecz dobra ludzkości poprzez praktykę i wprowadzanie w życie wartości Wolności, Równości i Braterstwa. Zwalcza wszelkie objawy rasizmu, ksenofobi, prześladowań czy wykluczenia z powodu przynależności do konkretnej grupy etnicznej lub wyznaniowej. Obala stereotypy. Nie uznaje żadnych narzucanych dogmatów, lecz szanuje wszelkie religie i nurty filozoficzne, których założeniem jest duchowy rozwój człowieka.

symbolW Lożach wolnomularskich spotykają się ludzie o rożnych przekonaniach i wywodzący się z rozmaitych kultur. Różnorodność poglądów pozwala na szersze, więc prawdziwsze, postrzeganie świata i sprzyja poszukiwaniu wartości ogólnoludzkich.  Wszystkich wolnomularzy świata łączą wspólne idee humanistyczne, wzniosłe wartości duchowe i postawy moralne.

Inicjacja wolnomularska polega na stopniowym wprowadzeniu w tajniki sztuki królewskiej. Podstawę specyficznej metody wolnomularskiej stanowi samodoskonalenie się indywidualne każdego adepta poprzez rozszyfrowywanie przesłania kolejno proponowanych symboli. Wolnomularstwo zakłada, że uszlachetnianie pojedynczego człowieka prowadzi do stworzenia powszechnej harmonii.

Copyright© 2013-2015 Loża Prometea. Design by globbers for globbersthemes.com