logotype
image1 image1 image1

Czym jest loża

lożaLoża, inaczej mówiąc wolnomularski warsztat, jak sama nazwa na to wskazuje, jest miejscem rytualnych prac wolnomularzy. W Lożach się spotykają, w Lożach wymieniają poglądy, a przede wszystkim tam poznają specyficzne symbole, które są podstawowym przedmiotem ich pracy. Stosowanie symboliki, jako metody poznawczej, z jednej strony ułatwia, z drugiej pogłębia, pracę nad własnym wnętrzem a równocześnie pozwala na wspólną konstrukcję mentalną, intelektualną i duchową. Moc symbolu wynika z tego, ze jest on uniwersalnym wektorem pewnych wartości i dociera do każdego także drogą intuicji, nie tylko rozumu.

Loża to jednocześnie grupa wolnomularzy pracujących ze sobą. Ich złączone energie tworzą jedna całość, którą można porównać do żywego organizmu. Składają się na nią rożne osobowości, pełniące rożne, lecz ściśle określone funkcje. I dzięki tej różnorodności Loża żyje. Rytm bicia serc nadaje praktykowany rytuał.

Loża jest kuźnią ludzkich podstaw w imię wolnomularskiej dewizy wolności, równości i braterstwa wszystkich ludzi.

Loże, pracujące na podobnych zasadach, skupiają się w obediencjach. Loża PROMETEA (podobnie jak loża Gaja Aeterna), należąc do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, skupia wyłącznie kobiety. Pracują w niej Siostry, które dobrowolnie wybrały taką właśnie formę pracy. To indywidualny wybór każdej z nich, podyktowany osobistymi przesłankami. Niemniej większość Lóż męskich, żeńskich i mieszanych współpracuje ze sobą, gdyż na tej współpracy opiera się uniwersalny charakter ruchu wolnomularskiego.

Na zdjęciu: Loża (pomieszczenie lożowe), w której Prometea pracowała do lutego 2009 r. 

Copyright© 2013-2015 Loża Prometea. Design by globbers for globbersthemes.com